Project
Start
november 2022

Extramurale farmaceutische zorg in verandering: het perspectief van burgers

Duur: nov 2022 - jan 2023

Aanleiding
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) denkt na over de verandering van de extramurale farmaceutische zorg en de rol van de openbaar apotheker daarin. Hierbij staat centraal dat de farmaceutische zorg van goede kwaliteit moet blijven of, bij voorkeur, moet verbeteren en de kosten niet mogen stijgen. Dit kan gevolgen hebben voor burgers die farmaceutische zorg gebruiken. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in de vraag hoe burgers tegen farmaceutische zorg aankijken alsmede in de vraag hoe zij aankijken tegen bepaalde mogelijke veranderingen.

Methode
In dit onderzoek voeren we een kortlopende kennissynthese naar het burgerperspectief op de extramurale farmaceutische zorg, met de nadruk op het apotheekteam. In het onderzoek wordt op basis van literatuur in kaart gebracht hoe burgers aankijken tegen de huidige extramurale farmaceutische zorg alsmede tegen mogelijke veranderingen daarin. Hun wensen en behoeften worden in kaart gebracht, evenals de knelpunten die zij ervaren en de kansen die zij zien. Waar mogelijk brengen we dit in kaart voor verschillende groepen burgers. Hierbij valt te denken aan een onderscheid naar leeftijd, geneesmiddelgebruik, het hebben van chronische aandoeningen, migratieachtergrond en gezondheidsvaardigheden. Op basis van de literatuur onderscheiden we een aantal hoofdthema’s binnen de farmaceutische zorg. Per thema beschrijven we wensen, behoeften, knelpunten en kansen.

Verwachte resultaten
De resultaten worden beschreven in een korte rapportage en een infographic.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden