Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Burgerperspectief op extramurale farmaceutische zorg.

Dijk, L. van, Schackmann, L., Heringa, M., Vervloet, M. Infographic. Burgerperspectief op extramurale farmaceutische zorg. Utrecht: Nivel, 2023. 2 p.
Download de PDF
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport denkt na over verandering van de extramurale farmaceutische zorg en de rol van de openbaar apotheker en het apotheekteam daarin. Zij nemen daarin het burgerperspectief mee; burgers weten als gebruikers van zorg immers waar behoefte aan is. Inzicht in het burgerperspectief draagt bij aan de discussie over mogelijke veranderingen. Deze infographic brengt dit perspectief daarom op basis van een quick scan de Nederlandse literatuur in kaart en gebruikt hiervoor de principes van het Kader Passende Zorg.