Afgesloten
2015

Feiten en cijfers laaggeletterdheid en gezondheid

Duur: dec 2014 - mrt 2015

Doel
Doel van dit onderzoek is het uitvoeren van een literatuurstudie en het beschikbaar maken van de actuele informatie over de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid.

Onderzoeksvragen
1. Wat is het belang van geletterdheid in de gezondheidszorg?
2. Wat is het verband tussen laaggeletterdheid en gezondheid(sproblemen), ziekte en zorg?
3. Hoe wordt dit verband in de literatuur verklaard?
4. Bij welke subgroepen is het verband het sterkst?
5. In welk opzicht kan taalscholing, los van een toegenomen geletterdheid, invloed hebben op gezondheid(sproblemen), ziekte en zorg?

Methode
Er wordt een zoekstrategie opgesteld waarmee in de gangbare literatuurdatabases (PubMed, Medline, Embase) wordt gezocht naar relevante literatuur.

Resultaat
Een openbaar rapport met resultaten en een internationaal wetenschappelijk artikel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Lezen & Schrijven
Projectpartners
Stichting Lezen & Schrijven