Afgesloten
2023

Gezondheidsproblemen door eikenprocessierupsen in 2022 en 2023

Duur: dec 2022 - dec 2023

Achtergrond

In de zomer van 2019 werd in verschillende provincies in Nederland veel overlast gemeld door de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Huisartsen zagen veel patiënten die gezondheidsklachten hadden die mogelijk veroorzaakt werden door contact met de brandharen van deze rupsen. In de jaren daarna was het aantal meldingen bij de huisarts van dergelijke klachten beduidend lager.

Doel

Monitoring van bij de huisartsen gepresenteerde gezondheidsklachten die mogelijk veroorzaakt zijn door contact met brandharen van eikenprocessierupsen in 2022 en 2023.

Methode

Voor deze evaluatie worden gegevens gebruikt die wekelijks berekend zijn voor het Nivel surveillance bulletin. De cijfers zijn berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (zorgprevalentie). Voor mogelijk regionale verschillen wordt gekeken naar de cijfers per provincie. Met behulp van grafieken wordt naar de trend in de wekelijkse cijfers gekeken in de periode mei t/m september.

Resultaat

Hoeveel personen hebben, op wekelijkse basis, in de verschillende provincies in Nederland, de huisarts geconsulteerd voor gezondheidsproblemen die mogelijk veroorzaakt zijn door contact met brandharen van eikenprocessierupsen?

De resultaten leveren kennis over de impact van eikenprocessierupsen op de gezondheid en welbevinden van mensen. De resultaten worden openbaar gepubliceerd in twee factsheets en dragen bij aan de evaluatie na bestrijding van eikenprocessierupsen.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM
Projectpartners
Kenniscentrum Eikenprocessierups