Publicatie

Publicatie datum

Ook in 2022 weinig gezondheidsproblemen door eikenprocessierupsen.

Vanhommerig, J., Jans, H., Baliatsas, C., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Ook in 2022 weinig gezondheidsproblemen door eikenprocessierupsen. Utrecht: Nivel, 2023. 6 p.
Download de PDF
In de zomer van 2019 werd in verschillende provincies in Nederland veel overlast gemeld door de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Huisartsen zagen veel patiënten die gezondheidsklachten hadden die mogelijk veroorzaakt werden door contact met de brandharen van deze rupsen. In de jaren daarna was het aantal meldingen bij de huisarts van dergelijke klachten beduidend lager. Het Nivel heeft de cijfers tot en met september 2022 geactualiseerd. Uit deze geactualiseerde cijfers blijkt dat het aantal meldingen ook in 2022 laag was.