Publicatie

Publicatie datum

Ook in 2023 weinig gezondheidsproblemen door eikenprocessierupsen geregistreerd door huisartsen.

Vanhommerig, J., Jans, H., Baliatsas, C., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Ook in 2023 weinig gezondheidsproblemen door eikenprocessierupsen geregistreerd door huisartsen. Utrecht: Nivel, 2023. 6 p.
Download de PDF
In de zomer van 2019 was er in een groot aantal provincies in Nederland een aanzienlijke overlast als gevolg van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Dit uitte zich toen in een flinke toename in het aantal personen dat zich met gezondheidsproblemen meldde bij de huisarts. In de daaropvolgende jaren zagen we een duidelijke daling bij de huisartsen in het aantal meldingen van gezondheidsklachten gerelateerd aan de eikenprocessierups. Hiervoor worden gegevens gebruikt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit de meest recente cijfers, geactualiseerd tot en met september 2023, blijkt dat het aantal meldingen net als in eerdere jaren laag bleef.