Afgesloten
2019

Impact van de Nederlandse eHealth-week 2017, 2018 en 2019

Duur: jan - mrt 2017, 2018, 2019

Achtergrond

Er zijn veel verwachtingen vanuit beleid en het veld over e-health. De inzet hiervan in de zorg zou bij kunnen dragen aan betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Tegelijkertijd blijkt het vaak moeilijk e-health-toepassingen structureel onderdeel te laten zijn van het zorgproces. Met structurele informatie over het aanbod en gebruik van e-health-toepassingen kunnen beleidsmedewerkers, zorgorganisaties, opleidingen en andere actoren gericht aan de slag.
Sinds 2013 loopt hiertoe de E-healthmonitor en in 2017, 2018 en 2019 wordt in januari de  Nederlandse eHealth-week gehouden.

Nederlandse eHealth-week

Verspreid over Nederland worden evenementen gehouden om burgers bekend te maken met de mogelijkheden van e-health. Het Nivel en Nictiz onderzoeken de ervaringen van bezoekers van deze evenementen.

Onderzoeksvraag

Wat is de impact van de eHealth-week?

Methode

Na afloop van de evenementen neemt een enquêteur bij ter plekke een korte vragenlijst af bij verschillende bezoekers. Bevraagd wordt:

  • of men na afloop van het evenement meer weet over e-health dan daarvoor
  • of men toepassingen wil gaan gebruiken
  • wat men met de informatie wil gaan doen
  • welk rapportcijfer men de ehealth-week geeft

Resultaten

De resultaten - verschillende publicaties - geven inzicht in de impact van de e-healthweek: wat hebben de evenementen aan nieuwe kennis opgeleverd en wat gaan mensen hiermee doen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Nictiz