Afgesloten
2011

Intensieve Veehouderij en Gezondheid (IVG), 2009-2011

Duur: sept 2009 - jun 2011

Achtergrond
Door de intensivering van de veeteelt wordt de gezondheid van omwonenden van bedrijven (met varkens en kippen met name) mogelijk beïnvloed door blootstelling aan fijn stof en biologische agentia

Onderzoeksvraag
Wat zijn de gezondheidsproblemen van omwonenden in gebieden met intensieve veehouderij en wijken deze problemen af van die in gebieden zonder intensieve veehouderij?

Methode
Gegevens over morbiditeit en prescripties van alle patiënten van 28 huisartspraktijken in een gebied met intensieve veehouderij worden vergeleken met die van patiënten van 22 LINH-plattelandspraktijken zonder veehouderij. Resultaten worden afgezet tegen blootstellingsgegevens en geografische gegevens.

Resultaat
rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
Ministerie LNV (ELI)
Projectpartners
IRAS