Publicatie

Publicatie datum

Mogelijke effecten van intensieve-veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en gezondheidsproblemen.

Heederik, D.J.J., IJzermans, C.J., Opstal-van Winden, A.W.J., Smit, L.A.M., Wouters, I.M., Hooiveld, M., Sman-de Beer, F. van der, Spreeuwenberg, P.M.M., Bruin, A. de, Rotterdam, B. van. Mogelijke effecten van intensieve-veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en gezondheidsproblemen. Utrecht/Bilthoven: NIVEL, IRAS Universiteit Utrecht, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011. 204 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt ingegaan op de mogelijke relatie tussen de nabijheid van inntensieve-veehouderijbedrijven en de gezondheid van omwonenden. Deze publicatie heeft 3 doelstellingen:
a. Het vaststellen van blootstelling aan fijnstof en aan micro-organismen en endotoxinen in dit stof voor omwonenden van intensieve-veehouderijbedrijven.
b. Het in kaart brengen van gezondheidsproblemen bij omwonenden van intensieve-veehouderijbedrijven, zoals gediagnosticeerd door de huisarts.
c. Het leggen van verbanden tussen de uitkomsten van a. en b..