Nieuws
13-11-2012

Luchtwegonderzoek rond intensieve veehouderij

Bij het IRAS instituut van de Universiteit Utrecht en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) zijn voorbereidingen gestart voor onderzoek naar het voorkomen van luchtwegklachten in de nabijheid van intensieve veehouderijbedrijven onder patiënten van huisartspraktijken.


Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nederlands Astma Fonds (Longfonds). Deze maand kunnen mensen uit Brabant en Noord-Limburg een korte vragenlijst verwachten. Een aantal van hen wordt in het voorjaar uitgenodigd voor een blaastest waarmee de longfunctie wordt gemeten en voor bloedonderzoek. Het onderzoek gaat minimaal twee jaar duren, aldus Dick Heederik en Joris IJzermans, respectievelijk projectleiders bij het IRAS en het NIVEL.

Zoönosen
Mogelijk dat het onderzoek wordt uitgebreid met studies naar dragerschap van resistente micro-organismen, naar het voorkomen van zoönosen en met uitgebreide metingen van micro-organismen in de omgeving van veehouderijbedrijven. De onderzoeksinstituten en het RIVM als coördinerend instituut, wachten hier nog op nadere opdracht en financiering voor deze onderdelen. 

Blaastest en bloedonderzoek

Het onderzoek is een vervolg op het eerdere onderzoek naar gezondheidseffecten van het wonen rond intensieve veehouderijbedrijven dat het IRAS samen met het NIVEL en RIVM eerder in Brabant en Limburg uitvoerde. Het verschil is dat nu mensen ook onderzocht zullen gaan worden, waarmee wordt verwacht dat sterkere conclusies kunnen worden getrokken.

Subsidiënt
Astma Fonds

Samenwerkingspartners
IRAS Universiteit Utrecht
RIVM
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.