Afgesloten
2022

Inzicht in urgentietoekenning door de triagist van de huisartsenpost, 2021-2022

Duur: feb 2021 - jan 2022

Achtergrond
Huisartsenzorg in de avond, nacht en in het weekend wordt geboden door de huisartsen op de huisartsenpost. Vooraf aan contact met de huisartsenpost neemt een patiënt telefonisch contact op met een triagist. Deze triagist maakt volgens een vast protocol (volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS)) een inschatting van de ingangsklacht, de urgentie van de klacht en de vervolg acties. De urgentie indeling loopt van U0 (uitval vitale functies) tot en met U5 (geen kans op schade; volgende werkdag naar eigen huisarts). Wanneer de patiënt op de huisartsenpost gezien wordt kan deze urgentietoekenning nog gewijzigd worden. Het is echter onbekend hoe vaak deze wijzigingen plaatsvinden. Daarnaast zijn in 2018 en 2019 de urgentieprotocollen in de NTS vernieuwd, waarbij een wijziging heeft plaatsgevonden in de criteria bij een aantal ingangsklachten en is er in 2018 een nieuwe ingangsklacht toegevoegd aan de NTS: Drain/sonde/katheter verstopt/gesneuveld. Het is onbekend welke urgenties worden toegekend en hoe de urgentietoekenning na de wijzigingen in protocollen zijn veranderd.

Meerdelig doel
1. Het in kaart brengen van de afwijkingen van de urgentietoekenning door de triage.
2. Het in kaart brengen van urgentietoekenning in de triage vooraf aan een bezoek op de huisartsenpost voor nieuwe ingangsklachten of ingangsklachten waarbij een wijziging heeft plaatsgevonden in de NTS.
3. Het reflecteren op de gevonden resultaten met stakeholders van de huisartsenpost om tot een verdieping van de cijfers te komen.

Methode
Het project bestaat uit twee korte fases.
- In fase 1 worden beschrijvende analyses uitgevoerd over triagegegevens vooraf aan contact met de huisartsenpost, uit de Nivel Zorgregistraties eerste lijn (2017-2019). Er wordt per maand gekeken naar de urgentietoekenning bij ingangsklachten die nieuw zijn of waarbij een wijziging heeft plaats gevonden in de triagecriteria.
- In fase 2 worden de resultaten uit fase 1 kort gepresenteerd tijdens een focusgroep aansluitend bij de gebruikersbijeenkomst van de NTS in mei 2021. Tijdens deze focusgroep worden de aanwezige stakeholders gevraagd aan de hand van een aantal vraagstellingen meer duiding te geven aan de gevonden resultaten.

Resultaten
De resultaten uit fase 1 en fase 2 zullen worden samengevoegd en gepubliceerd in een beknopt openbaar rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)
Projectpartners
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)