Profile picture for user c.rijpkema@nivel.nl
Corinne Rijpkema, MSc
Onderzoeker (promovendus) Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoek

Als promovendus binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem werk ik aan een project over de veranderingen in de organisatie en het zorggebruik in de huisartsenzorg tijdens de COVID-19-pandemie en de lessen die we daarvan kunnen leren. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende projecten waarbij datakoppeling centraal staat of waar verschillende onderzoeksmethoden gebruikt worden, zoals onderzoek naar triage op de huisartsenspoedpost en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie.

Ik word enthousiast wanneer ik zie dat onderzoek daadwerkelijk kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg en daarbij het bevorderen van de volksgezondheid. Ik ga graag aan de slag met complexe vraagstukken, waarbij mijn interesse uitgaat naar een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden en de koppeling van meerdere databronnen. Daarnaast vind ik het belangrijk om de wetenschap te verbinden met de praktijk.

Publicaties

CV

Career

MSc onderzoek bij het CBS, doodsoorzakenstatistiek: vragenlijst onderzoek naar de verbetering voor de scholing van (toekomstige) invullers van doodsoorzaakverklaringen (B-formulieren)
MSc onderzoek bij het AMC/HvA: systematic review naar klinische predictiemodellen voor heropnames bij cardiologische patiënten
MSc onderzoek bij het AMC/HvA, Cardiologische Zorgburgstudie: kwalitatief multiple case onderzoek naar heropnames bij kwetsbare oudere cardiologische patiënten van de Cardiologische Zorgbrugstudie