Publicatie

Publicatie datum

Veranderingen in de urgentietoekenning door de triagist na wijzigingen in de triagecriteria Nederlandse Triage Standaard: de resultaten van zes verschillende ingangsklachten.

Rijpkema, C., Verheij, R., Ramerman, L. Veranderingen in de urgentietoekenning door de triagist na wijzigingen in de triagecriteria Nederlandse Triage Standaard: de resultaten van zes verschillende ingangsklachten. Utrecht: Nivel, 2021. 29 p.
Download de PDF
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van stichting de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De NTS is een standaard voor triage in de acute zorgketen, waaronder de huisartsenposten. Tijdens de triage wordt een urgentiecategorie toegekend aan ingangsklacht(en) waarvoor een patiënt belt naar de huisartsenpost en wordt hier een vervolgactie aan verbonden. De NTS heeft in 2018 en 2019 voor verschillende ingangsklachten veranderingen doorgevoerd in de triagecriteria, die ten grondslag liggen aan de toekenning van de urgentiecategorie en de daaraan gekoppelde vervolgactie. Met deze veranderingen is getracht de toekenning van de urgentiecategorie verder te optimaliseren. De NTS wilde met dit onderzoek meer zicht krijgen op de toekenning van urgentiecategorieën door de triagist op de huisartsenpost en of dit is veranderd naar aanleiding van de wijzigingen in de NTS.