Afgesloten
2017

Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten: een meting voor de Staat van Volksgezondheid en Zorg, 2017

Duur: sept - dec 2017

Achtergrond
Er zijn slechts weinig landelijk representatieve gegevens beschikbaar over de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten.

Onderzoeksvraag
Wat is de mening van het generale publiek in Nederland over de kwaliteit van zorg, op basis van een standaard set van OECD-vragen?

Methode
Het NIVEL legt jaarlijks een vaste set OECD-vragen voor aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Resultaat
Indicatoren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten voor gebruik in de Staat van de Volksgezondheid en zorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
RIVM