Publicatie

Publicatie datum

Gezamenlijke besluitvorming in de zorg: samen met de arts beslissen over een behandeling.

Kooijman, M., Brabers, A., Jong, J. de. Gezamenlijke besluitvorming in de zorg: samen met de arts beslissen over een behandeling. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download de PDF
Dit feitenblad beschrijft hoe patiënten de gezamenlijke besluitvorming over een behandeling ervaren bij hun huisarts of medisch specialist. Gezamenlijke besluitvorming omvat verschillende aspecten: betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met patiënt en vice versa, het bespreken van voorkeuren van arts en patiënt en samen beslissen over een behandeling1. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. (aut. ref.)
Gegevensverzameling