Afgesloten

Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022

Duur: okt 2021 - mrt 2022

Achtergrond
In Nederland hebben verzekerden de mogelijkheid zich vrij te bewegen op de zorgverzekeringsmarkt. Voor een goede werking is het belangrijk dat verzekerden kunnen nagaan of hun polis nog past en een andere kunnen kiezen als het niet past.

Doel
Het doel van de monitor is om inzicht te bieden in het overstapseizoen 2021-2022 op zeven thema’s: 1) het polisaanbod, 2) nagenoeg gelijke polissen, 3) de contractering, 4) de informatievoorziening, 5) vergelijkingssites, 6) reclame en cadeaus, en 7) actuele zaken omtrent het overstapseizoen.

Methode
Het onderzoek zal vier onderzoeksmethoden combineren om inzicht te kunnen bieden in de hierboven genoemde thema’s:
1. websiteanalyses waarin wordt onderzocht of bepaalde informatie (waaronder potentieel sturende elementen) beschikbaar is op de websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites (ja/nee) en in hoeverre deze informatie begrijpelijk is;
2. een korte online vragenlijst binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg waarin onder andere wordt gepeild in hoeverre verzekerden de algemene informatie rondom het wisselen van polis of zorgverzekeraar begrijpen;
3. een werksessie, waarin wordt verkend in hoeverre verzekerden informatie kunnen vinden om over te stappen naar een andere polis of zorgverzekeraar, en in hoeverre ze hierbij beïnvloed worden door potentieel sturende elementen;
4. een korte vragenlijst voor zorgverzekeraars waarin onder andere wordt verkend hoe verzekeraars omgaan met contractering die nog niet is afgerond tijdens het overstapseizoen. Per onderzoekmethode geven we, met behulp van een tabel, aan welke onderzoeksvragen uit de offerteaanvraag we behandelen.

Resultaat
Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen tijdens het overstapseizoen 2021-2022 op de hierboven genoemde thema’s. Dit inzicht kan door VWS meegenomen worden in de beslissing om het gesprek met zorgverzekeraars aan te gaan over hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS