Informatie van zorgverzekeraars vaak wel vindbaar, maar niet altijd goed te begrijpen voor verzekerden
Nieuws
06-04-2022

Informatie van zorgverzekeraars vaak wel vindbaar, maar niet altijd goed te begrijpen voor verzekerden

Informatie voor verzekerden die belangrijk is voor het maken van een keuze voor een zorgverzekering is vaak wel te vinden op websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites. Alleen is deze informatie niet altijd goed te begrijpen voor alle verzekerden. Dit zien we vooral bij informatie over verschillende polissen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in de Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022. Het rapport is gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verzekerden kunnen ieder jaar wisselen van zorgverzekeraar tijdens het overstapseizoen, half november tot en met eind januari. Dat houdt zorgverzekeraars scherp om hun best te doen om polissen aan te bieden die goed passen bij de situatie en de voorkeuren van verzekerden. Voor verzekerden is het belangrijk dat zij een keuze kunnen maken op basis van informatie die goed te vinden en begrijpelijk is.

Informatie over premie en dekking voor meesten begrijpelijk, maar ingewikkeld taalgebruik in polisoverzichten

Het merendeel van de verzekerden gaf aan dat ze de informatie van zorgverzekeraars over de premie en de dekking van de basisverzekering (zeer) begrijpelijk vinden (respectievelijk 77% en 65%). Deze informatie wordt vaak gegeven in de vorm van polisoverzichten die zorgverzekeraars op hun website presenteren. Hier staan de premie en vergoedingspercentages over het algemeen duidelijk in, zo blijkt uit een werksessie met verzekerden.
Er worden in de polisoverzichten echter ook termen gebruikt die niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Uit taalanalyses blijkt dat er vaak abstracte woorden en vaktermen in polisoverzichten staan (zoals ‘beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders’). Ook wordt er regelmatig formele taal gebruikt. Dit maakt het vooral voor mensen met minder taalvaardigheden lastig om informatie over de polissen te begrijpen.

Verschillen tussen basispolissen onduidelijk

Een groot deel van de verzekerden weet niet wat het verschil is tussen de soorten basisverzekeringen. Voor velen is de informatie over de verschillen tussen natura- en restitutiepolissen en de contractering van zorgverleners niet begrijpelijk. De verschillen die er zijn tussen verschillende naturapolissen van dezelfde zorgverzekeraar zijn nog minder goed te begrijpen, zo beoordelen deelnemers aan de werksessie. De terminologie die zorgverzekeraars gebruiken in de verschillende naturapolissen is niet altijd consistent. Zo was er in de ene polis sprake van ‘geselecteerde zorgverleners’ en in de andere van ‘gecontracteerde zorgverleners’. Daardoor kan het lastig zijn verschillende polissen te vergelijken.

Informatie over polissen kan begrijpelijker

Het onderzoek laat zien dat informatie over polissen op websites van verzekeraars en vergelijkingssites begrijpelijker kan voor verzekerden. Zo is een aanbeveling om minder moeilijke woorden en abstracte termen te gebruiken. Ook zou het goed zijn om de terminologie in overzichten van verzekeraars consistent te maken.

Over het onderzoek

Om de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt rond het overstappen in de gaten te houden heeft het Nivel, in opdracht van het ministerie van VWS, een monitor ontwikkeld. Deze is gericht op de activiteiten van zorgverzekeraars in het overstapseizoen 2021-2022. Binnen deze monitor kijken we ook naar de activiteiten op vergelijkingssites die zorgverzekeringen met elkaar vergelijken en rangschikken. Met deze monitor geven we inzicht in de thema’s polisaanbod; koppelverkoop en sturende elementen; (nagenoeg) gelijke polissen; contractering; vergelijkingssites; en reclames en cadeaus. Dit doen we door middel van een analyse van websites van zorgverzekeraars en van vergelijkingssites, een vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, een werksessie met verzekerden, een analyse van het taalniveau van informatie op websites (door BureauTaal) en een analyse van reclame-uitingen van zorgverzekeraars.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.