Publicatie

Publicatie datum

Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022.

Timans, R., Meekes, W., Hulst, F. van der, Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022. Utrecht: Nivel, 2022. 164 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt inzicht geboden in het overstapseizoen 2021-2022 op zes thema’s:

1) het polisaanbod
2) koppelverkoop en sturende elementen
3) (nagenoeg) gelijke polissen
4) de contractering
5) vergelijkingssites
6) reclames en cadeaus

In het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit analyses van websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites, een analyse van het taalniveau en de begrijpelijkheid van informatie op websites van zorgverzekeraars, een analyse van reclame-uitingen van zorgverzekeraars, een vragenlijst onder panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en een werksessie met verzekerden.