Afgesloten
2023

Monitor Voorschrijven antibiotica in huisartsenpraktijk en op huisartsenpost: patronen signaleren en verbeteren, 2020-2023

Duur: okt 2020 - feb 2023

Achtergrond
Routinematig geregistreerde zorggegevens hebben een groot potentieel om de gezondheidszorg en gezondheidsresultaten te ondersteunen en te verbeteren. Een gebied waarop deze principes kunnen worden toegepast, is het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost. Hoewel Nederlandse huisartsen relatief weinig antibiotica voorschrijven in vergelijking met andere landen, suggereert de variatie tussen huisartsen dat er ruimte is voor verbetering.

Doel
We ontwikkelen een eerstelijns antibiotica-scan om te zien op welke punten het naleven van richtlijnen op het gebied van voorschrijven van antibiotica beter kan. Deze scan dient als basis voor verdere monitoring van het naleven van richtlijnen zowel in de huisartspraktijk als op de huisartsenpost.

Methode
We gebruiken routinematig geregistreerde gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We bepalen in hoeverre huisartsen in 2018/2019 de richtlijnen met betrekking tot voorschrijven van antibiotica naleefden. We kijken hierbij naar variatie tussen huisartspraktijken en huisartsenposten. Huisartspraktijken en huisartsenposten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties krijgen feedback over het voorschrijven van antibiotica in vergelijking met hun collega's. De FAIRness van de dataset zal worden verbeterd om hergebruik voor andere onderzoeken te stimuleren.

Resultaat
Een antibiotica-scan voor de eerste lijn die huisartsen in zowel de dagzorg als op de huisartsenpost ondersteunt bij het voorschrijven van antibiotica.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Universiteit Maastricht, Instituut Verantwoord Medicijngebruik