Project
Start
februari 2020

OECD PaRIS: enquête onder patiënten met chronische aandoeningen

Duration: Feb 2020 - Jan 2024

Commissioned by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), an international consortium led by Nivel is developing a survey to measure worldwide the experiences and outcomes of care among primary care users aged 40 and older. This survey is called the PAtient-Reported Indicators Survey (PARiS).

Many countries deal with a large increase in the number of inhabitants with (multiple) chronic conditions. As a result, the demand for care is changing and countries must adjust their health care system in order to be able to provide high-quality care to people with (multiple) chronic conditions, which is also future-proof. Primary care plays an important role in this.

The OECD supports countries in reforming their health care system. One of the ways in which this happens is by monitoring and comparing structures, processes and outcomes of care in countries. This is already happening on a large number of indicators, but not yet on so-called patient-reported indicators.
Because the voice of the patient is very important for the improvement of chronic care, the OECD Member States have asked the OECD to support the development of such indicators and their implementation in the participating countries.

The international consortium led by Nivel has been commissioned by the OECD to develop a to assess specifically relevant generic (non-condition-specific) indicators of chronic care. This survey will consist of a questionnaire about the experiences and outcomes of care for primary care users aged 40 and over and a questionnaire for primary care providers to obtain information about the structure and organization of care.

The PaRIS-SUR project consists of two phases:
1. Development, translation and testing of the questionnaires (2020-2021);
2. Supporting coordinators in the participating countries in conducting a pilot of the PaRIS survey and its national implementation (2021-2024). The consortium consists of the Nivel, Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute and Optimedis AG.In opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelt een internationaal consortium, onder leiding van Nivel, een enquête om wereldwijd de ervaringen en uitkomsten van zorg te kunnen meten onder eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder. Deze enquête wordt de PAtient-Reported indicators Survey (PARiS) genoemd.


Duur: feb 2020 - jan 2024

Doel van onderzoek
Veel landen hebben te maken met een grote toename van het aantal inwoners met (meerdere) chronische aandoeningen. Hierdoor verandert de zorgvraag en moeten landen hun gezondheidszorgsysteem aanpassen om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen aan mensen met (meerdere) chronische aandoeningen, die ook toekomstbestendig is. Eerstelijnszorg speelt hierbij een belangrijke rol.
De OESO ondersteunt landen in de hervorming van hun gezondheidszorgsysteem. Eén van de manieren waarop dit gebeurt is door structuren, processen en uitkomsten van zorg in landen te monitoren en te vergelijken. Dit gebeurt al op een groot aantal indicatoren, maar nog niet op zogenoemde patiënt-gerapporteerde indicatoren. Omdat de stem van de patiënt juist heel belangrijk is ter verbetering van de chronische zorg, hebben de OESO-lidstaten de OESO gevraagd om dergelijke indicatoren te (laten) ontwikkelen en de implementatie ervan in de deelnemende landen te ondersteunen. Het internationale consortium onder leiding van het Nivel heeft van de OESO de opdracht gekregen om specifiek een enquête te ontwikkelen waarmee relevante niet-ziektespecifieke indicatoren van chronische zorg kunnen worden gemeten.

Methode
Deze enquête zal bestaan uit een vragenlijst over de ervaringen en uitkomsten van zorg voor eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder en een vragenlijst voor eerstelijnszorgverleners om informatie over de structuur en organisatie van de zorg te verkrijgen.
Het PaRIS-SUR project kent twee fasen:
1. Ontwikkeling, vertaling en uittesten van de vragenlijsten (2020-2021);
2. Ondersteuning van coördinatoren in de deelnemende landen bij het uitvoeren van een pilot van de PaRIS-enquête en landelijke implementatie ervan (2021-2024). Het consortium bestaat uit het Nivel, Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute en Optimedis AG.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
In dit project werken we samen met
OESO, Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute, Optimedis AG en nationale projectcoördinatoren