Start
oktober 2023

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden 2 (OBO-2): Analyse huisartsengegevens (acute en langdurige klachten en aandoeningen)

Duur: okt 2023 - dec 2030

Aanleiding

Nivel is onderdeel van het OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden) consortium dat in 2023 is gestart met een groot meerjarig onderzoek naar de langetermijneffecten van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. Het onderzoek bouwt verder op de bevindingen van eerdere onderzoeken in het kader van OBO.  

Doel

Het hoofddoel van het vervolgonderzoek (OBO-2) is om te onderzoeken of er een relatie is tussen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en verschillende ziektebeelden in de Nederlandse bevolking.
Het project bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het onderzoek van het Nivel heeft als doel om de relatie te onderzoeken tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en zowel verschillende acute als chronische symptomen en aandoeningen, evenals bijbehorende medicatievoorschriften.

Methode

Dit zal worden bereikt door het combineren van gegevens over meerdere jaren uit elektronische patiëntendossiers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en individuele blootstellingsmetingen ontwikkeld door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. Gegevens over individuele kenmerken zoals sociaaleconomische status zullen ook worden meegenomen door een koppeling met microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door gebruik te maken van landelijke objectieve gezondheidsgegevens gekoppeld aan gevalideerde blootstellingsmodellen over een lange tijdsperiode, kan een grondig inzicht worden verkregen in de mogelijke impact van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid.

Resultaten

De beoogde producten zijn rapporten, internationale artikelen en een proefschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; Ministerie van LNV
Projectpartners
RIVM, IRAS (Universiteit Utrecht)