Start
februari 2021

Opzetten HRNC: Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied: versterken ziektesurveillance en verbeteren gezondheid(szorg)

Duur: feb 2021 - Jan 2023

Achtergrond

Verschillende huisartsen op de eilanden die deel uitmaken van het Nederlands Caribisch gebied - Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius - rapporteren het aantal patiënten met bepaalde infectieziekten of daaraan gerelateerde symptomen. Deze informatie sturen zij wekelijks naar de GGD van Curaçao. Dit ziektesurveillancesysteem (ook wel 'syndroomsurveillancesysteem' genoemd) heeft zich al enkele malen bewezen als een 'Early Warning System' voor uitbraken van infectieziekten op de eilanden. Het systeem is ook bruikbaar om de grootte en impact van uitbraken in te schatten.

Een nadeel is dat het huidige handmatige systeem extra werk met zich mee brengt voor de huisartsen. Hierdoor is de deelname op sommige eilanden laag en is het risico op subjectieve of incomplete rapportage groot. Bij de eilanden groeit de wens deze infectieziektesurveillance meer te automatiseren en daardoor te versterken.

Doel

De gezondheid(szorg) op de eilanden te verbeteren door de volgende stappen te ondernemen:

  1. Het uitbreiden van de bestaande surveillance voor infectieziekten van vijf eilanden in het Nederlands Caribisch gebied naar alle zes eilanden.
  2. Het versterken van de (infectieziekte-)surveillance in het Nederlands Caribisch gebied door het rapportagesysteem te automatiseren. De automatisering zal leiden tot een hogere en consistentere deelnemingsgraad en zal minder foutgevoelige data genereren.
  3. Het opzetten en professionaliseren van het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC): een eigen onderzoeksinfrastructuur op basis van routinematig verzamelde patiëntgegevens van huisartspraktijken, die we daarvoor intensief werven op de zes eilanden.
  4. Het opzetten van een 'Early Warning System' voor heersende infectieziekten, op basis van de surveillancecijfers die voortkomen uit de vorige stappen. opzetten. signaleringsfunctie op basis van de surveillancecijfers Hierbij werken we nauw samen met de huisartsen en GGD'en van de eilanden.

Werkwijze

Drie stappen:

  1. (Technisch) ontwikkelen van de nieuwe infrastructuur voor de zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied, het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC), afgeleid van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, gericht op het verzamelen, pseudonimiseren en analyseren van patiëntgegevens van huisartsenpraktijken tot data bruikbaar voor ziektesurveillance en breder onderzoek.
  2. Huisartsenpraktijken werven om deel te nemen aan HRNC.
  3. In samenwerking met de lokale GGD'en het Early Warning System per eiland ontwikkelen, op basis van de wekelijkse surveillancecijfers binnen HRNC.

Resultaat

Een actuele, veilige en geautomatiseerde onderzoeksinfrastructuur voor de eilanden van het Nederlands Caribisch gebied, waarmee ziektesurveillance én breder onderzoek wordt gedaan om gezondheid en de gezondheidszorg op de eilanden te verbeteren.

  • Elk eiland krijgt een Early Warning System voor infectieziekten, waarmee zij snel en betrouwbaar inzicht hebben in acute veranderingen in het optreden van ziekte en sterfte onder de bevolking, zodat de lokale GGD'en gerichte bestrijdingsmaatregelen kunnen nemen.
  • Elke deelnemende huisartsenpraktijk krijgt een compleet overzicht van de wekelijkse resultaten van eigen praktijk en van eigen eiland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS / Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports
Projectpartners
Lokale Publieke Gezondheidsdiensten (PGD's) van de eilanden in het Nederlands Caribisch gebied
RIVM