Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied

Een ‘Early Warning System’ op de eilanden
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten

Het Nivel zet op de zes eilanden in het Nederlands Caribisch gebied een ‘Early Warning System’ voor infectieziekten op. Hierbij werken we nauw samen met huisartsen en lokale publieke gezondheidsdiensten op de eilanden.

Early Warning System voor infectieziekten
De bestaande surveillance voor infectieziekten op vijf eilanden in het Nederlands Caribisch gebied wordt doorontwikkeld en geautomatiseerd voor alle zes eilanden. Elk eiland krijgt een
Early Warning System voor infectieziekten, waardoor publieke gezondheidsdiensten op de eilanden tijdig gerichte bestrijdingsmaatregelen kunnen nemen. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC), een enorme digitale infrastructuur waarin zorggegevens worden verzameld die huisartspraktijken op de eilanden routinematig vastleggen.

Surveillance: wekelijkse cijfers voor tijdig inzicht in optredende infectieziektenSurveillance: wekelijkse cijfers voor tijdig inzicht in optredende infectieziekten

Surveillance staat voor ‘toezicht houden’, ‘de boel in de gaten houden’. In de gezondheidszorg heeft surveillance betrekking op het signaleren van plotselinge veranderingen in de gezondheid van de bevolking. Het HRNC geeft inzicht in ziektepatronen zorgt ervoor dat de publieke gezondheidsdiensten op de eilanden plotseling optredende (infectie)ziekten tijdig kunnen opmerken en gerichte bestrijdingsmaatregelen kunnen nemen. Dit draagt bij aan een betere volksgezondheid in het Nederlands Caribisch gebied.

Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC): een schat aan gegevensHuisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC): een schat aan gegevens

Het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC) is de naam van een enorme digitale infrastructuur waarin vele gegevens over huisartsenzorg worden verzameld en verwerkt tot eenduidige cijfers over zorg. Deze cijfers worden op de eilanden ingezet voor verschillende doeleinden:

 • surveillance van infectieziekten: waarmee wekelijkse cijfers over optredende aandoeningen worden gepresenteerd (zie bij Surveillance hiervoor).
 • verbetering van de huisartsenzorg: deelnemende huisartsenpraktijken krijgen digitaal toegang tot de wekelijkse tellingen van aandoeningen, van hun eigen praktijk en de tellingen van de andere praktijken op het eiland. Zo kunnen zij de huisartsenzorg beter afstemmen op trends en ontwikkelingen in gezondheidsproblemen.

Verzamelen van zorggegevens van huisartsen, hoe werkt het?Verzamelen van zorggegevens van huisartsen, hoe werkt het?

Het Nivel ontvangt van de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij het HRNC wekelijks bestanden met de door hen automatisch geregistreerde zorggegevens. Dit gaat als volgt:

Nivel-HRNC-data-verzamelen

Dit systeem is gebaseerd op de Nederlandse Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het HRNC en het Nivel houden zich hierbij strikt aan de geldende privacyreglementen per eiland.

Pseudonimisering en privacywaarborging van persoonsgegevens
Pseudonimisering houdt in: het omzetten van een persoonsgegevens naar een niet-herleidbare code. Alle gegevens die deelnemende huisartsenpraktijken ter beschikking stellen aan het Nivel / HRNC, worden door een betrouwbare derde partij, ZorgTTP, eerst omgezet tot gecodeerde informatie. Deze codering is onomkeerbaar; het is onmogelijk een pseudoniem terug te vertalen naar het oorspronkelijke persoonsgegeven. Uit de gepseudonimiseerde data kunnen onderzoekers nooit individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten.
Privacyreglementen: het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC) werkt volgens het 'Privacyreglement Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch Gebied'. Dit reglement bevat de Nederlandse en lokale wet- en regelgeving per eiland, ter bescherming van de privacy van zowel patiënten als huisartsen.

Resultaat: informatie over infectieziekten en gezondheid op maat voor ieder eilandResultaat: informatie over infectieziekten en gezondheid op maat voor ieder eiland

Met de registraties in het HRNC beschikken de zes eilanden in het Nederlands Caribisch gebied ieder over een eigen surveillance, waarmee zij snel en betrouwbaar inzicht hebben in acute veranderingen in het voorkomen van infectieziekten onder de bevolking. Te denken valt aan het signaleren en rapporteren over:

 • het optreden van acute luchtweginfecties zoals SARS-CoV-2, influenza enzovoort
 • het optreden van infectieziekten die worden overgedragen door vectoren (Dengue, Zika, Chikunguya e.a.)
 • het optreden van gastro-enteritis

Elke deelnemende huisartsenpraktijk ontvangt:

 • een compleet overzicht van de wekelijkse resultaten van eigen praktijk en van het eigen eiland
 • een signaal van de lokale publieke gezondheidsdienst van het eiland bij een plotseling optredende infectieziekte (of symptomen daarvan)

Sterke punten surveillance met HRNC

 • Betrouwbaar: de gezondheidsinformatie is gebaseerd op een professionele beoordeling, door de huisarts, van gepresenteerde klachten of symptomen; ze zijn dus (redelijkerwijs) betrouwbaar.
 • Actueel: wij verzamelen de gezondheidsgegevens continu en op een geautomatiseerde wijze, waardoor ze constant actueel zijn.
 • Geautomatiseerd en gecodeerd: het beschikbaar stellen van de gezondheidsinformatie gebeurt vrijwel zonder extra inspanning van huisartsen, aangezien zij hun zorggegevens sowieso vastleggen voor de dagelijkse zorgverlening.

Bent u huisarts op een van de eilanden in het Nederlands Caribisch gebied? Doe mee!Bent u huisarts op een van de eilanden in het Nederlands Caribisch gebied? Doe mee!

Ook u kunt, als huisarts op een van de eilanden in het Nederlands Caribisch gebied, bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg op uw eiland. Huisartsenpraktijken op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius die hun zorggegevens willen delen, kunnen (kostenloos) meedoen.

Belangrijk om te weten:

 • Er worden alléén de zorggegevens verzameld die u routinematig vastlegt in uw computersysteem.
 • Uw HIS-leverancier zorgt ervoor dat de door u geregistreerde gegevens gecodeerd naar het Nivel gaan voor verdere verwerking tot cijfers klaar voor onderzoek.
 • U hoeft alleen uw toestemming hiervoor te geven en merkt verder niets van de geautomatiseerde gegevensverzameling.

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met drs. Maribelle Tromp, Nivel-onderzoeker op Aruba: m.tromp@nivel.nl.

Bent u patiënt? Hoe weet u dat uw huisarts meedoet aan dit project?Bent u patiënt? Hoe weet u dat uw huisarts meedoet aan dit project?

In de praktijken van huisartsen die meedoen hangt een HRNC-poster met informatie over het project én een link naar deze webpagina. Het Nivel plaatst daarnaast de nodige informatie in lokale kranten en andere media.
Wilt u niet meedoen? Geen probleem, wat moet u doen? Het kan zijn dat u er niet mee instemt dat uw patiëntgegevens – gecodeerd – worden opgenomen in het HRNC. U dient dan aan uw huisarts aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van uw gegevens. Uw huisarts volgt dan de bezwaarprocedure voor patiënten die niet willen meedoen. Vraag uw huisarts of de huisarts-assistent om meer informatie.

Meer weten? Aanmelden?Meer weten? Aanmelden?

Wilt u als huisarts deelnemen aan het HRNC? Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met drs. Maribelle Tromp, Nivel-onderzoeker op Aruba: m.tromp@nivel.nl.

In dit project, dat we uitvoeren met subsidie van het ministerie van VWS, werken we samen met lokale publieke gezondheidsdiensten van de eilanden van het Nederlands Caribisch gebied en met het RIVM.

 

Hooiveld, M., Tromp, M. Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-04-2024; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/huisartsen-registratienetwerk-nederlands-caribisch-gebied