Afgesloten
2014

Overleven met kanker: focus op eerstelijnszorg, 2011-2014

Duur: jul 2011 - jun 2014

Achtergrond
Dankzij vroege diagnose en betere behandelmogelijkheden, ontwikkelt kanker zich steeds meer tot een chronische ziekte. Het hebben, of gehad hebben, van kanker heeft een levenslange impact op het leven van degenen die de initiële behandeling overleefden en op dat van hun partners en gezinsleden.

Onderzoeksvraag
Wat is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk na de initiële behandeling van zowel de patiënt als diens partner, en welke behoeften hebben ze ten aanzien van zorgverlening.

Methode
Om het zorggebruik vast te stellen zullen gegevens uit de LINH-database (Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg) worden geanalyseerd (multi-levelanalyse, longitudinale analyse). Dit bestand bevat gegevens van ongeveer 350.000 patiënten, ingeschreven bij ruim 80 huisartsenpraktijken. Voor het zorggebruik van de tweedelijnszorg zullen gegevens van LINH-patiënten worden gekoppeld aan beschikbare ziekenhuisdata. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van kankerpatiënten en hun partners zullen bovendien gegevens worden verzameld binnen de landelijke NIVEL-panel van kankerpatiënten.

Resultaat
Publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding