Afgesloten
2021

Peiling kwaliteit opleiding huisartsgeneeskunde 2021

Duur: jun - dec 2021

Sinds 2011 heeft het Nivel om de drie a vier jaar een tevredenheidsonderzoek onder aios huisartsgeneeskunde uitgevoerd, om zo de tevredenheid van aios te kunnen monitoren. In 2021 wordt een nieuwe peiling gedaan.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de kwaliteit van de opleiding huisartsgeneeskunde zoals beoordeeld door aios die de opleiding volgen. Dit onderzoek draagt bij aan de monitoring van de kwaliteit van de opleiding huisartsgeneeskunde, zoals gedefinieerd in het landelijke kwaliteitsinstrument van Huisartsopleiding Nederland en het Handboek van de GEAR auditrondes.

Methode
Er wordt een enquête onder aios gehouden.

Resultaten
De resultaten zullen worden gepubliceerd in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH