Publicatie

Publicatie datum

De kwaliteit van de opleiding tot huisarts in 2021: een onderzoek onder huisartsen in opleiding.

Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. De kwaliteit van de opleiding tot huisarts in 2021: een onderzoek onder huisartsen in opleiding. Utrecht: Nivel, 2022. 104 p.
Download de PDF
De huisartsenopleiding is essentieel voor de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland. Het is daarom van belang om ook de kwaliteit van de huisartsopleiding gestructureerd te monitoren. In dit kader wordt elke drie jaar een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de SBOH, waarbij aios die de opleiding tot huisarts volgen hun mening geven over verschillende onderdelen van de opleiding. Dit rapport is het resultaat van de vijfde kwaliteitsmeting onder aios huisartsgeneeskunde in 2021 en geeft inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van de opleiding.