Opleiding tot huisarts opnieuw positief beoordeeld door huisartsen in opleiding
Nieuws
02-02-2022

Opleiding tot huisarts opnieuw positief beoordeeld door huisartsen in opleiding

De opleiding tot huisarts is voor de vijfde keer op rij goed beoordeeld door de huisartsen in opleiding. Met name over de huisartsopleiders en over het onderwijs in zorg voor ouderen is men positiever dan voorheen. Verbeterpunten zijn er ook, deze betreffen onder andere de aandacht voor organisatie- en managementvraagstukken. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder huisartsen in opleiding van het Nivel in opdracht van de Stichting SBOH (voor artsen in opleiding).

In september 2021 werd de opleiding tot huisarts door de huisartsen in opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8. Er waren geen grote verschillen in beoordeling tussen de verschillende instituten die de opleiding verzorgen.

Tevredenheid over onderwijs aan ouderen en over stages

De tevredenheid onder huisartsen in opleiding over het onderwijs in zorg voor ouderen met complexe problematiek is verder verbeterd; lag dit percentage in 2018 nog op 57%, in 2021 is dit gestegen naar 69%. Ook over de huisartsopleiders en de verschillende stages is men steeds meer tevreden.

Meer aandacht voor praktijkmanagement als verbeterpunt

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat er meer aandacht moet komen voor organisatie- en managementvraagstukken in de opleiding. Praktijkmanagement in een huisartsenpraktijk wordt steeds complexer, nu er meer verschillende medewerkers zijn en de bekostiging van de zorg meer versnipperd raakt. Momenteel wordt onderwijs in praktijkmanagement voornamelijk aangeboden als keuzevak in het derde jaar van de opleiding en dit is niet meer toereikend. Aanbeveling is dan ook dat alle aios onderwijs in praktijkmanagement krijgen en bovendien het liefst gedurende de hele opleiding en niet alleen in het derde jaar.

Over het onderzoek

In september 2021 zijn alle aios huisartsgeneeskunde van dat moment uitgenodigd een web-enquête in te vullen. Van de 2488 aangeschreven aios heeft 48% gerespondeerd. Deze respons is evenredig verdeeld over de verschillende opleidingslocaties. De enquête bouwt voort op de eerder gehouden enquêtes en de resultaten zijn dan ook vergeleken met de peilingen uit 2018 en 2014. De huidige peiling is sinds 2005 het vijfde kwantitatieve tevredenheidsonderzoek onder huisartsen in opleiding.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.