Afgesloten
2023

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in beeld 2023

Duur: mrt - jul 2023

Achtergrond

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zijn gegroeid tot onmisbare beroepsgroepen binnen de huisartsenzorg. Er zijn echter geen nauwkeurige cijfers bekend over hoeveel van deze beroepsbeoefenaren er nu in totaal werkzaam zijn binnen de huisartsenzorg, in welke praktijken en regio’s zij het meeste werkzaam zijn, en welke functies of rollen zij vervullen binnen de huisartsenzorg. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  1. het in kaart brengen van het huidige aantal werkzame praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in de huisartsenzorg in Nederland (naar functie, regio en inclusief hun rol en werkzaamheid)
  2. het in kaart brengen van de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen aan het inzetten van werkzame praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk

Methode

Analyse van gegevens uit verschillende bronnen, zoals:

  • gegevens uit de jaarlijkse Nivel-huisartsenpraktijkenquêtes, die we vanaf 2018 elk jaar uitzetten bij alle huisartsenpraktijken van Nederland
  • gegevens over uit Nivel Beroepenregistraties aangaande de huisartsenpraktijkregistratie
  • vacature-data in de Nederlandse huisartsenzorg, zoals die op internet voorkomen
  • een extra Nivel-enquête onder werkzame praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen;
  • bureauonderzoek naar het beleid van zorgverzekeraars, een rondgang langs zorgverzekeraars en focusgroepen met praktijkondersteuners en praktjkverpleegkundigen hierover.

Resultaat

Rapportage met de uitkomsten en een methodologische verantwoording.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO)