Project
Afgesloten
2020

Relevantie van voedingsadvisering in de huisartsenpraktijk: vragenlijstonderzoek onder huisartsen

Duur: nov 2019 - mrt 2020

Het Voedingscentrum heeft een project Voeding & Ziekte. Inzet van deze programmalijn is dat voeding steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel gaat uitmaken van de preventie en behandeling van ziekten, met name in de huisartsenpraktijk. In eerste instantie richt het Voedingscentrum zich daarbij op de huisartsen, omdat eventuele voedingsadvisering daar begint / zou moeten beginnen en vervolgens op de praktijkondersteuner die doorgaans de daadwerkelijke adviezen geeft.

Om tot een goede aanpak richting huisartsen te komen, die ook aansluit bij hun werkwijze en behoefte, probeert het Voedingscentrum inzicht te krijgen in hoe huisartsen staan tegenover voeding in relatie tot preventie en behandeling van ziekte, wat drijfveren zijn hier wel of niet iets mee te doen en welke bronnen ze gebruiken.

Om hier inzicht in te krijgen voert het Nivel een vragenlijstonderzoek uit onder huisartsen.
Projectpartners
Voedingscentrum