Afgesloten
2020

Tijd voor samen beslissen: welke rol speelt het begrip 'tijd' in het proces van samen beslissen?, 2019-2020

Duur: dec 2019 - dec 2020

Achtergrond
Keer op keer wordt gebrek aan tijd genoemd als een belemmerende factor voor het implementeren van samen beslissen in het zorgproces. Zorgverleners noemen tijd, enerzijds, vaak als reden voor het niet doorlopen van de verschillende stappen van samen beslissen (team talk, option talk, preference talk, decision talk) en, anderzijds, als dé oplossing om het proces van samen beslissen te verbeteren. Wat er precies wordt bedoeld met het begrip ‘tijd’ blijft echter onduidelijk. Gaat het om de beschikbare tijd voor een consult, om tijd voor consultvoorbereiding of om de mogelijkheid voor een extra of dubbel consult? Gaat het om de tijd die - gelet op ziekteprogressie of zwangerschapsduur - medisch verantwoord is alvorens een beslissing te nemen? Betreft het tijd voor patiënten om hen de gelegenheid te geven een keuzehulp te doorlopen of een coach te zoeken die hen kan ondersteunen in het proces van samen beslissen?

Onderzoeksvraag
Los van de onduidelijkheid over wat tijd in relatie tot samen beslissen precies inhoudt is het de vraag wanneer de hoeveelheid tijd voor samen beslissen voldoende is en wie dat bepaalt. En hoe verschilt dat per aandoening, persoon of fase van ziekte (acuut, chronisch, terminaal)? In deze kennissynthese gaan we het begrip tijd in relatie tot samen beslissen belichten vanuit het perspectief van verschillende stakeholders.

Resultaat
Deze informatie wordt tezamen met de beschikbare kennis over tijd in relatie tot samen beslissen samengebracht. Het uiteindelijke doel is te komen tot een aanbeveling ‘Tijd voor samen beslissen’.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS