Publicatie

Publicatie datum

Tijd voor samen beslissen: perspectieven van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars

Dulmen, S. van, Roodbeen, R., Noordman, J. Tijd voor samen beslissen: perspectieven van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars Utrecht: Nivel, 2020. 61 p.
Download de PDF
Keer op keer wordt gebrek aan tijd genoemd als een belemmerende factor voor het implementeren van samen beslissen in het zorgproces. Wat er precies wordt bedoeld met het begrip ‘tijd’ blijft echter onduidelijk. Gaat het om de beschikbare tijd voor een consult, om tijd voor consultvoorbereiding of om de mogelijkheid voor een extra of dubbel consult? Gaat het om de tijd die - gelet op ziekteprogressie of zwangerschapsduur - medisch verantwoord is alvorens een beslissing te nemen? Betreft het tijd voor patiënten om hen de gelegenheid te geven een keuzehulp te doorlopen of een coach te zoeken die hen kan ondersteunen in het proces van samen beslissen?
Daarnaast is het de vraag wanneer de hoeveelheid tijd voor samen beslissen voldoende is en wie dat bepaalt. En hoe verschilt dat per aandoening, persoon of fase van ziekte (acuut, chronisch, terminaal)?

In dit onderzoek hebben we het begrip tijd in relatie tot samen beslissen belicht vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Deze informatie is vervolgens toegevoegd aan de kennis over tijd in relatie tot samen beslissen zoals beschreven in de onderzoeksliteratuur. Het uiteindelijke doel is te komen tot een aanbeveling ‘Tijd voor samen beslissen’.