Afgesloten
2023

Utrechtzorg: kennisalliantie om de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn te verduurzamen

Duur: apr 2022 - dec 2023

Achtergrond

Een van de uitdagingen in de zorg voor de komende jaren is het verkleinen van de – almaar groeiende – kloof tussen de vraag en het aanbod naar zorgprofessionals. Het Nivel heeft zich ten doel gesteld om met zijn onderzoek bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor dit vraagstuk, zoals ook valt lezen in onze Onderzoeksagenda 2022-2024. Met deze uitdaging in het vizier starten het Nivel en Utrechtzorg een kennisalliantie om de arbeidsmarkt zorg en welzijn te verduurzamen. Geen overbodige luxe voor het werkgebied van Utrechtzorg, waar regionaal een gezamenlijk tekort van 13.900 zorgmedewerkers wordt voorspeld in het jaar 2031.

Benutten van de krachtige alliantie Nivel - Utrechtzorg

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 85 aangesloten werkgevers zet de stichting zich in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt.
Het Nivel en Utrechtzorg gaan in eerste instantie een samenwerking van twee jaar aan. De kracht van de samenwerking zit in het feit dat Utrechtzorg dicht op de werkgevers en branches zit, als het ware met de voeten in de klei. Het Nivel heeft kennis van arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg en kan daarbij onderzoek doen waarbij de uitkomsten direct kunnen worden geïnterpreteerd en vertaald naar de werkgevers in de zorg met behulp van Utrechtzorg. Dit biedt de mogelijkheid tot snelle maatschappelijke impact, door niet alleen praktijkgericht, maar ook praktijkgedreven onderzoek. Als onderdeel van zogenoemd actie-onderzoek is het de bedoeling dat onderzoeksvragen voortkomen uit daadwerkelijk ervaren problemen of observaties bij werkgevers in de zorg.

Doel

Het verbeteren van zowel de duurzaamheid van de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg – allereerst gericht op regio Utrecht – als de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek

Projectdesign en -fasering

Het onderzoekstraject omvat de arbeidsmarkt zorg en welzijn in de regio Utrecht en kent vier hoofdonderwerpen:

  1. inzicht verkrijgen in de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn en bijbehorende knelpunten
  2. in kaart brengen hoe duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten in de zorg in deze regio verbeterd kan worden
  3. (effectiviteits)onderzoek naar preventie van uitval (zowel ziekteverzuim als verloop)
  4. onderzoek naar de invloed van de organisatiecontext van zorg- en welzijnorganisaties in de regio Utrecht op de duurzame inzet van arbeidskrachten

Fase 1: In eerste instantie brengen we verdieping aan in het landelijke uitstroomonderzoek van Presearch en RegioPlus, door te onderzoeken welke patronen er te ontdekken zijn in de uitstroom van medewerkers uit zorgorganisaties in de arbeidsmarkt zorg en welzijn (AZW).

Fase 2: Vervolgens onderzoeken we welke aspecten van belang zijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. (hoofdonderwerp 2, 3 en 4).

Resultaten

Resultaten worden openbaar gepubliceerd op de Nivel-website, in de vorm van rapporten of factsheets, en ze worden direct gedeeld met relevante partijen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nivel; Utrechtzorg
Projectpartners
Utrechtzorg