Afgesloten
2020

Zorgtraject maculadegeneratie: ervaringen van patiënten en zorgverleners, 2020

Duur: apr - nov 2020

Achtergrond
Uit een onlangs gepubliceerd screeningsrapport van Zorginstituut Nederland blijkt dat er ruimte is voor verdere verbetering binnen het zorgtraject leeftijdsgebonden maculadegeneratie. De NHG-standaard en de multidisciplinaire richtlijn van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) geven aanbevelingen rondom dit zorgtraject. Deze lijken in de praktijk echter niet allemaal eenduidig te worden opgevolgd, waardoor praktijkvariatie kan ontstaan.

Doel
Inzichtelijk maken waar de zorg voor patiënten met maculadegeneratie verder verbeterd kan worden. Het gaat er dan voornamelijk om de communicatie en informatievoorziening gedurende het zorgtraject over:
- samen beslissen bij behandeling en diagnostiek
- voeding en preventie
- prognose en toekomstperspectief
- revalidatie ondersteuning en hulpmiddelen

Methode
We belichten de ervaringen vanuit twee perspectieven, dat van de patiënten zelf en dat van verschillende betrokken zorgverleners. Het betreft een kwalitatief onderzoek bestaande uit interviews met patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie en zorgverleners die werkzaam zijn binnen het zorgtraject maculadegeneratie.

Resultaten
De uitkomsten worden verwerkt in zowel een Nederlandstalig rapport als een Engelstalig wetenschappelijk artikel. Daarnaast zal Zorginstituut Nederland de bevindingen vastleggen in een zogeheten 'Verbetersignalement', dat wordt aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland (ZN)
Projectpartners
Amsterdam UMC