Publicatie

Publicatie datum

7% van de verzekerden zegt te zijn gewisseld van zorgverzekeraar.

Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. 7% van de verzekerden zegt te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel, 2020. 11 p.
Download de PDF
In 2020 geeft 7% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Dit is iets minder dan in de jaren daarvoor. Verzekerden van 18 tot en met 39 jaar geven vaker aan te zijn overgestapt in 2020 dan verzekerden van 40 jaar en ouder. Net als in vorige jaren is de hoogte van de premie de meest genoemde reden om over te stappen van zorgverzekeraar.

Tevredenheid over de dekking van de polis is de meest genoemde reden om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering daalt in 2020 naar 84%. Ruim de helft van de verzekerden (58%) geeft aan collectief te zijn verzekerd. Acht op de tien verzekerden kiest niet voor een vrijwillig eigen risico. Wanneer wel voor een vrijwillig eigen risico wordt gekozen, wordt het vaakst gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico van €500. 12% van alle verzekerden kiest hiervoor. De resultaten beschreven in dit factsheet zijn gebaseerd op de antwoorden van 806 van de 1500 aangeschreven leden van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel (respons van 54%).