Publicatie

Publicatie datum

Aangrijpingspunten voor een toekomstvisie.

Tuyl, L. van, Vis, E., Bosmans, M., Batenburg, R. Aangrijpingspunten voor een toekomstvisie. TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2020, 130(6), p. 18-21.
Download de PDF
Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken, inclusief de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tussen verschillende beroepen. Het vormt een van de actielijnen van het VWS-programma Werken in de zorg en is ook een van de onderdelen van De juiste zorg op de juiste plek waarvoor een programma is opgericht vanuit ZonMw.

Al veel langer staat het onderwerp op de beleidsagenda van deze organisaties, maar ook van beroepsorganisaties, brancheorganisaties en adviesorganen in de zorg. Daarnaast wordt vanuit universiteiten, hogescholen en kennisinstituten veel onderzoek verricht naar taakherschikking. Om inzicht te krijgen in de diversiteit aan taakherschikkingsinitiatieven in en buiten Nederland, heeft het Nivel in opdracht van het ministerie VWS een onderzoek uitgevoerd. In dit artikel wordt een samenvatting gepresenteerd.