Publicatie

Publicatie datum

Bekendheid met selectief contracteren is groot. Eén op de zes weet echter niet dat ze mogelijk bij
moeten betalen voor niet-gecontracteerde zorg.

Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Bekendheid met selectief contracteren is groot. Eén op de zes weet echter niet dat ze mogelijk bij moeten betalen voor niet-gecontracteerde zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Een grote meerderheid van de verzekerden is bekend met het concept selectief contracteren en de
mogelijke gevolgen ervan, blijkt uit een onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van
het NIVEL. 83% zegt bekend te zijn met de mogelijkheid van zorgverzekeraars om selectief te contracteren,
eveneens 83% zegt te weten dat een behandeling niet (volledig) wordt vergoed als een nietgecontracteerde
aanbieder wordt bezocht. Dit betekent dat een op de zes niet weet dat ze mogelijk bij
moeten betalen voor niet gecontracteerde zorg. Tijdens het jaarlijkse overstapmoment beginnen
verzekerden langzaam meer oog te krijgen voor de verschillen tussen wel en niet-gecontracteerde zorg. In
2014 heeft een deel van de verzekerden te maken gehad met de consequenties, blijkt verder uit het
onderzoek. Vijf procent van de verzekerden is verwezen naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en
4% werd verwezen naar een aanbieder wiens maximaal aantal behandelingen was bereikt. (aut. ref.)
Gegevensverzameling