Publicatie

Publicatie datum

Burgers willen vooral door middel van het ontvangen van informatie bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek betrokken worden.

Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Burgers willen vooral door middel van het ontvangen van informatie bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek betrokken worden. Utrecht: Nivel, 2021. 9 p.
Download de PDF
De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een beweging van partijen in de zorg met als doel de zorg toekomstbestendig te maken. Om dit te realiseren is ook betrokkenheid van burgers belangrijk. Binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is onderzocht hoe burgers betrokken willen worden bij JZOJP praktijkinitiatieven en onderzoek. Ruim de helft van de burgers (58%) gaf aan het krijgen van informatie over de JZOJP (erg) belangrijk te vinden. Het vaakst werd aangegeven deze informatie te willen ontvangen via een nieuwbrief of website, of via een persoonlijke brief/e-mail. Daarnaast gaf 39% aan het kunnen geven van een mening over de JZOJP (erg) belangrijk te vinden. Ten slotte gaf een derde van de burgers (33%) aan meebeslissen over de JZOJP (erg) belangrijk te vinden. Bijna de helft van de burgers (46%) gaf aan niet te willen meebeslissen over de JZOJP.
Gegevensverzameling