Meerderheid van de burgers vindt het belangrijk informatie te ontvangen over 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek'
Nieuws
10-08-2021

Meerderheid van de burgers vindt het belangrijk informatie te ontvangen over de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek'

Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) is een beweging van partijen in de zorg, ondersteund door het ministerie van VWS, die als doel heeft de zorg toekomstbestendig te maken. Om dit te realiseren is ook betrokkenheid van burgers belangrijk. Uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel blijkt dat burgers met name bij de JZOJP betrokken willen worden door informatie van hen over dit thema te ontvangen. Ruim een derde van de burgers vindt het daarnaast belangrijk zijn mening te kunnen geven over de JZOJP. Meebeslissen wordt als minder belangrijk gezien.

Om de zorg toekomstbestendig te maken dient de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek ervoor zorg te dragen dat (duurdere) zorg wordt voorkomen, dat de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd en dat reguliere zorg waar kan wordt vervangen door ‘slimme zorg’ en e-health. Om dit allemaal in gang te zetten is betrokkenheid van burgers bij de JZOJP belangrijk. Van de ondervraagde burgers vindt 58% het belangrijk om informatie te ontvangen. Zij willen dat het liefst via een nieuwsbrief of website (44%) of via een persoonlijke brief of e-mail (44%). Bijna de helft (46%) wil niet meebeslissen over de JZOJP.

Fragment uit 'Burgers willen vooral door middel van het ontvangen van informatie bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek betrokken worden.' Hieronder de reacties op de vraag 'Op welke manieren wilt u informatie ontvangen over Juiste Zorg op de Juiste Plek?'

Fragment uit 'Burgers willen vooral door middel van het ontvangen van informatie bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek betrokken worden.'

Het onderzoek

In februari 2021 ontvingen 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, representatief naar leeftijd en geslacht voor de bevolking van 18 jaar en ouder, een vragenlijst over onder andere de wens van betrokkenheid bij de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De respons was 59%.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.