Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van huisartsen: Peiling 2018.

Vis, E., Kenens, R., Duijkers, B., Batenburg, R., Keuper, J. Cijfers uit de registratie van huisartsen: Peiling 2018. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
In 2018 waren er op basis van de Nivel-huisartsenregistratie naar schatting 12.446 werkzame huisartsen, waarvan er 10.098 ‘regulier’ waren gevestigd als:
- zelfstandig gevestigde huisartsen (7.860) of
- HIDHA’s/vaste waarnemers (2.238)

Van deze regulier gevestigde huisartsen was:
- 24,9% jonger dan 40 jaar,
- 53,8% vrouw, en
- 68,2% parttime werkzaam.

En werkte:
- 17,4% in een solopraktijk,
- 38,7% in een duopraktijk, en
- 43,9% in een groepspraktijk.

In 2018 werkten naar schatting 2.348 huisartsen als wisselend waarnemer.
In 2018 telden we 4.999 huisartsenpraktijken. Van alle praktijken was:
- 35,1% een solopraktijk,
- 41,5% een duopraktijk, en
- 23,4% een groepspraktijk.

De gemiddelde capaciteit aan huisartsen per 10.000 inwoners was in 2018 5,3 fte. AZW-regio Noord- en Midden-Limburg had gemiddeld de laagste dichtheid (4,1 fte per 10.000 inwoners) en Zuidoost-Brabant de hoogste dichtheid (6,4 fte per 10.000 inwoners).

Van de 280 praktijkzoekende huisartsen die onze enquête invulden, was in 2018:
- 26,8% wisselend waarnemer,
- 67,1% HIDHA/vaste waarnemer, en
- 6,1% niet werkzaam als huisarts.

Van de praktijkzoekende huisartsen die gerespondeerd hebben, was 64% op zoek naar een eigen praktijk.