Publicatie

Publicatie datum

Coronacrisis biedt mogelijkheden voor veiligere zorg.

Veer, A. de, Schlinkert, C., Groot, K. de, Wagner, C. Coronacrisis biedt mogelijkheden voor veiligere zorg. Utrecht: Nivel, 2021. 11 p.
Download de PDF
In deze factsheet worden de bevindingen weergegeven van een vragenlijst, ingevuld door ruim 800 verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsen zorg.

Kernbevindingen:
- 69% van de zorgverleners vindt dat hun organisatie snel en adequaat reageerde op de coronacrisis. Gewaardeerd werden: een duidelijke beleidskoers en heldere richtlijnen met inbreng van het zorgpersoneel, heldere communicatie, voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, een vraagbaak voor zorgverleners, aanpassing van het zorgaanbod, aanpassing van de personele inzet, en de geboden mogelijkheden om te testen op corona. Eén op de zeven zorgverleners (15%) vond de reactie niet snel en adequaat.
- Een meerderheid (59%) vindt dat de coronacrisis het bewustzijn van het belang van veilige zorg vergrootte. Tegelijkertijd hebben zorgverleners vaker de indruk dat de veiligheid tijdens de coronacrisis is afgenomen (34%) dan toegenomen (13%).
- De coronacrisis leidde ertoe dat zorgverleners minder contact hadden met cliënten (61%) en/of naasten (55%). Ook kwamen zorgverleners vaker voor onverwachte situaties te staan (55%) en er een groter beroep gedaan werd op hun flexibiliteit (42%). Door de crisis gingen teams vaker samenwerken (40%).
- Veiligheidsbevorderende handelingen die vaker gedaan werden waren: handhygiëne (88%), het gebruik van beschermende materialen (88%), volgen van protocollen en richtlijnen (52%) en aandacht voor vitale functies (32%).
- Een deel van de zorgverleners verwacht dat een aantal van deze veranderingen blijft. Anderen betwijfelen of de verhoogde aandacht voor veilige zorg blijvend is omdat zorgverleners (erg) moe zijn, minder goed hun signalerende rol kunnen vervullen en overige veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen.
Gegevensverzameling