Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in werkgebied Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO).

Bosmans, M., Keuper, J., Batenburg, R. De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in werkgebied Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Het doel van deze factsheets is het in kaart brengen van de regionale personeelssamenstelling van de huisartsenzorg in de 20 (AZW-)arbeidsmarktregio’s die niet onder de pilotstudie vielen, alsmede het beschrijven van de knelpunten op deze regionale arbeidsmarkten en mogelijke oplossingsrichtingen. Als regio-indeling is gebruik gemaakt voor het Arbeidsmarkt Zorg- en Welzijn (AZW-)programma. De factsheets zijn nagenoeg hetzelfde opgesteld als de factsheets die eerder voor de 8 AZW-arbeidsmarkregio’s zijn gepubliceerd.