Publicatie

Publicatie datum

De beweging naar een sterkere eerste lijn: nulmeting ten behoeve van de monitoring van het Integraal Zorgakkoord.

Arslan, I., Bes, J., Jansen, L., Meijer, M., Friele, R., Tuyl, L. van. De beweging naar een sterkere eerste lijn: nulmeting ten behoeve van de monitoring van het Integraal Zorgakkoord. Utrecht: Nivel, 2024. 51 p.
Download de PDF
Deze rapportage betreft de nulmeting van de monitor van de beweging naar een sterkere eerste lijn in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en partijen in de zorg. Gezamenlijk streven zij naar een toekomstbestendige zorg. De eerste lijn beantwoordt verreweg het grootste deel van de zorgvragen, maar deze eerste lijn staat onder druk. Daarom zijn afspraken in het IZA vastgelegd die gericht zijn op een beweging naar een sterkere eerste lijn. Het Nivel monitort deze beweging in opdracht van VWS. Deze nulmeting biedt inzicht in de opzet van de monitor en de stand van zaken ten aanzien van de beweging naar een sterkere eerste lijn gebaseerd op bestaande gegevens. Om deze beweging in kaart te brengen wordt specifiek gekeken naar inzet van de beschikbare capaciteit, de organisatie, passende zorg en veranderingen in patiëntenstromen.