Publicatie

Publicatie datum

De opleiding tot GZ-psycholoog vanuit verschillende perspectieven: deelrapport 2 voor het programma APV.

Vis, E., Flinterman, L., Schaaijk, A. van, Batenburg, R. De opleiding tot GZ-psycholoog vanuit verschillende perspectieven: deelrapport 2 voor het programma APV. Utrecht: Nivel, 2021. 118 p. p.
Download de PDF
Dit deelrapport beschrijft de opleiding tot GZ-psycholoog vanuit verschillende perspectieven, namelijk die van de opleidelingen (PIOG’s), alumni en praktijkopleiders van de opleiding tot GZ-psycholoog. Voor dit onderzoek zijn onder deze drie groepen vragenlijsten uitgezet. De respons op de vragenlijsten was 24% (PIOG’s), 5% (alumni) en 26% (opleiders).