Publicatie

Publicatie datum

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2021: een herhaald onderzoek onder aios en alumni.

Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2021: een herhaald onderzoek onder aios en alumni. Utrecht: Nivel, 2021. 81 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van het derde onderzoek dat het Nivel heeft gedaan naar de ervaren kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat in 2012 en 2016 plaatsvond. Na de peiling in 2016 is een nieuw curriculum van start gegaan. De ervaringen met het nieuwe curriculum wordt in dit onderzoek dus vergeleken met de ervaringen met het oude curriculum. Ook is aandacht voor de impact van de COVID-19-pandemie op de ervaring van het onderwijs door aios.