Afgesloten
2021

Waardering opleiding specialist ouderengeneeskunde: peiling 3, 2020-2021

Duur: nov 2020 - mei 2021

In 2012 en 2016 heeft het Nivel in opdracht van de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH) onderzocht hoe aios (en alumni) de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde waardeerden. Deze nieuwe, derde peiling is niet alleen relevant vanwege het belang van het continu monitoren van de kwaliteit van de opleiding maar juist ook vanwege de ontwikkelingen in de laatste jaren die van invloed kunnen zijn op de opleing; denk aan de tekorten aan specialisten ouderengeneeskunde, de invoering van een nieuw curriculum in 2016 en de coronapandemie in 2020-2021.

Doel
Het peilen van de waardering van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De resultaten dienen als handvatten om te bezien of de opleiding aanpassingen behoeft.

Methode
We houden allereerst focusgroepen met alumni van de opleidingen, om een beeld te krijgen van mogelijke actuele verbeterpunten van de opleiding. Met resultaten hiervan en met de vragenlijsten gebruikt bij de peilingen in 2016 en 2012 maken we twee enquêtes, een voor aios en een voor alumni. Aan de hand vanvragenlijstonderzoek brengen we vervolgens in kaart wat de sterke punten en de verbeterpunten van de opleiding zijn.

Resultaat
Het resultaat van het project is een rapport met de relevantie, methodologische verantwoording, resultaten en aanbevelingen die uit het onderzoek komen.

Reeks peilingen
Dit project is de derde in een reeks van peilingen over de waardering van de opleiding specialist ouderengeneeskunde. Eerdere projecten / publicaties in deze reeks (op te zoeken via de online zoekfunctie op de Nivel-site) zijn:

* Peiling 2 in 2016:
- project 'Waardering van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde: peiling 2, 2016';
- bijbehorende publicatie: 'De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2016: een herhaald onderzoek onder aios en pas afgestudeerden (peiling 2, 2016)'

* Peiling 1 in 2012
- publicatie 'Kwaliteit van de opleiding specialist ouderengeneeskunde: een onderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde in opleiding: peiling 1, 2012'
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH)