Publicatie

Publicatie datum

De Resilience Analysis Grid (RAG) in Nederlandse ziekenhuizen: Ontwikkeling, evaluatie en eerste conceptversie van een Safety-II reflectie tool.

Schlinkert, C., Stralen, S. van, Jelsma, J., Schoten, S. van, Wimmer, P., Kroeze, M., Wagner, C. De Resilience Analysis Grid (RAG) in Nederlandse ziekenhuizen: Ontwikkeling, evaluatie en eerste conceptversie van een Safety-II reflectie tool. Utrecht / Amsterdam: Nivel / APH, 2023. 54 p.
Download de PDF
Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw als onderdeel van het programma ‘Safety-II en veiligheidsergonomie’. Dit programma beoogt te onderzoeken of de principes van het Safety-II veiligheid denken toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk en aanzetten tot leren en verbeteren bij zorgverleners in ziekenhuizen in Nederland, ten einde een bijdrage te leveren aan veiligere zorg voor patiënten. Het programma is opgericht in het kader van het landelijke veiligheidsprogramma ‘Tijd voor Verbinding: de volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen’.

Het onderzoek heeft laten zien dat Safety-II principes van de Resilience Analysis Grid (RAG) een hoog abstractieniveau kennen en dat het verschillende stappen kost om de algemene principes te vertalen naar de werkvloer in ziekenhuizen. Op een aantal deelnemende afdelingen is dat goed gelukt. Het werkte bevorderend als de afdeling een concreet probleem met elkaar voor ogen had om de Safety-II resilience principes ‘Reageren – monitoren – leren – anticiperen’ te bespreken. De bespreking en reflectie die in het team plaats vond, bood waardevolle inzichten en mogelijkheden voor procesverbeteringen en samenwerking.

In bijlage A van dit rapport is de RAG-vragenlijst te vinden zodat deze onder begeleiding of met de ervaringen die in onderhavig rapport zijn beschreven door andere ziekenhuizen en afdelingen kan worden toegepast.