Afgesloten
2022

Resilience Analysis Grid (RAG-NL) in Nederlandse ziekenhuizen: ontwikkeling en evaluatie, 2021-2022

Duur: okt 2021 - dec 2022

Achtergrond

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Doel

Dit onderzoeksproject richt zich op het verder versterken van het aanpassingsvermogen en veerkracht van ziekenhuisafdelingen door de Resilience Analysis Grid (RAG) voor de Nederlandse ziekenhuiscontext beschikbaar te maken.

Aanpak

De RAG-NL zal ingezet worden als meetinstrument en interventietool om ziekenhuisafdelingen te laten reflecteren op hun dagelijks werk en te achterhalen hoe goed de werkprocessen en het zorgsysteem functioneren op basis van vier resilience-capaciteiten voor organisatie en team-resilience behorende bij Safety-II, te weten: reageren, monitoren, leren en anticiperen. Het project bestaat uit drie fasen waarbij elke fase voortbouwt op de voorgaande fase:

  1. Aanpassing van de RAG aan de Nederlandse ziekenhuizen context middels interviews met zorgverleners van participerende afdelingen en advies van (inter)nationale experts. De opbrengst hier is een eerste RAG-NL versie die ingaat op de werkprocessen van Nederlandse ziekenhuisafdelingen.
  2. Stapsgewijze toepassing en evaluatie van de RAG-NL in vijf ziekenhuizen (10 ziekenhuisafdelingen), om steeds van diens eerdere ervaringen met de RAG-NL te leren en eventueel aan te passen. Een geselecteerde groep medewerkers vult de
  3. RAG-NL in en bespreekt deze vervolgens in een workshop met een moderator. We evalueren het proces aan de hand van observaties tijdens de workshop, vragenlijsten en interviews na afloop van de workshop en na 6 weken.
  4. Formulering van een implementatieplan op basis van de resultaten uit fase 2 met aanbevelingen voor het gebruik en verdere uitrol van de RAG-NL bij andere afdelingen en in andere ziekenhuizen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Amsterdam UMC; Leiden UMC; Albert Schweitzer Ziekenhuis; UMC Utrecht; MediRisk (medisch verzekeraar)