Publicatie

Publicatie datum

De SaP (Symptomen en Percepties)-vragenlijst: een valide instrument voor gezondheidsonderzoek bij rampen en milieudreigingen.

Baliatsas, C., Dückers, M.L.A., Yzermans, C.J. De SaP (Symptomen en Percepties)-vragenlijst: een valide instrument voor gezondheidsonderzoek bij rampen en milieudreigingen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2023, 101, p. 201-205.
Lees online
De SaP (Symptomen en Percepties)-vragenlijst is een betrouwbaar, valide en openbaar instrument, bedoeld voor epidemiologisch onderzoek naar lichamelijke symptomen en psychische problemen, waaronder gezondheidsklachten na rampen. De SaP-vragenlijst is gebaseerd op de classificatie van symptomen in de eerstelijnszorg en evalueert een breed scala aan symptomen uit verschillende orgaansystemen op basis van aantal, duur en waargenomen ernst. Bovendien kunnen ook de bijbehorende percepties worden meegenomen, zoals opvattingen en causale attributie, om meer inzicht te krijgen in de subjectieve impact en oorzaak van de ervaren symptomen.

In dit artikel wordt de redenering achter de ontwikkeling van de SaP-vragenlijst toegelicht en een uitgebreid overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken. Verder wordt aangegeven waarom de SaP-vragenlijst mogelijk ook een waardevol instrument is voor het evalueren en monitoren van gezondheidsklachten.