Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2020/2021. Het burgerperspectief op informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers.

Bos, N., Rolink, M., Springvloet, L., Zagt, A., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2020/2021. Het burgerperspectief op informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers. Utrecht: Nivel, 2021. 52 p.
Download de PDF
Dit rapport is een van de deelrapporten van de Transparantiemonitor 2020/2021 en beschrijft de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers waarin gevraagd is hoe zorggebruikers informatie over gezondheid zoeken, vinden en gebruiken. Deze resultaten bieden zicht op hoe patiënten al dan niet hun weg vinden naar de best passende zorg, met een focus op de curatieve zorg. In het najaar van 2020 ontving een steekproef van 1.500 zorggebruikers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel een vragenlijst over informatie over gezondheid. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van 778 respondenten. In 2020 is deze vragenlijst onder zorggebruikers voor de derde keer uitgezet. Dit maakt het mogelijk om te kijken naar veranderingen en overeenkomsten over en tussen de drie meetjaren (2018/2019/2020), waarbij vermeld moet worden dat 2020 door de coronapandemie een uitzonderlijk jaar is vergeleken met 2018 en 2019.
Gegevensverzameling