Transparantiemonitor 2020/2021: draagvlak onder artsen voor aantal aspecten van transparantie in de zorg
Nieuws
23-09-2021

Draagvlak onder artsen voor aantal aspecten van transparantie in de zorg (Transparantiemonitor 2020/2021)

Artsen staan over het algemeen open voor de verschillende manieren waarop aan transparantie in de zorg wordt gewerkt. Bijvoorbeeld via online informatievoorziening over aandoeningen en behandelingen en kwaliteitsregistraties voor kwaliteitsverbetering. Sommige aspecten van transparantie kunnen echter op meer draagvlak rekenen dan andere. Dit blijkt uit onderzoek binnen de Transparantiemonitor 2020-2021 van het Nivel.

Artsen die deelnamen aan de vragenlijstmeting binnen de Transparantiemonitor gaven aan dat zij het belang zien van transparantie in de zorg. Zij steunen met name transparantie ten behoeve van (interne) kwaliteitsverbetering en zien vooral meerwaarde in het delen van die informatie met collega’s, wetenschappelijke verenigingen en hun eigen patiënten. Artsen zijn in veel mindere mate voorstander van het breder delen van deze informatie met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties, overheid of zorgverzekeraars. In het onlangs gepubliceerde rapport Transparantie 2020/2021. Verschillende invullingen van transparantie, maar ook gezamenlijk richting de toekomst. Een overkoepelend rapport, beschrijven we dat niet alle partijen in de zorg hetzelfde denken over het delen van kwaliteitsinformatie. Het nieuwe factsheet (zie fragment hieronder) geeft meer inzicht in de resultaten van de peiling onder artsen.

De mening van artsen die de vragenlijst van de Transparantiemonitor invulden, over hoe belangrijk zij transparantie in de zorg vinden. Meer resultaten vindt u in het factsheet Het artsenperspectief op transparantie in de zorg. Enkele kernbevindingen onder huisartsen en medisch specialisten.

Artsenperspectief

Artsen zijn voorstander van gezamenlijke besluitvorming

De meeste deelnemende artsen zijn groot voorstander van gezamenlijke besluitvorming. Zij geven aan dat zij dit zelf ook regelmatig toepassen. Bij de peiling onder burgers, zagen we echter dat veel zorggebruikers niet ervaren dat er gezamenlijk is gekozen voor een behandeling. Deze resultaten staan beschreven in het rapport De Transparantiemonitor 2020/2021: het burgerperspectief op informatie over gezondheid.

Het onderzoek

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met VvAA, ontvingen in februari/maart 2021 13.200 huisartsen en 18.830 medisch specialisten een flyer met daarin een e-mailadres waar ze zich konden aanmelden voor de vragenlijst; een steekproef van 10.000 huisartsen en 10.000 medisch specialisten ontving in aanvulling daarop via e-mail een uitnodiging met een link naar de vragenlijst. De vragenlijst ging over ervaringen met en meningen over transparantie in de zorg. In totaal hebben 192 huisartsen en 276 medisch specialisten de vragenlijst ingevuld. De respons is daarmee laag en de representativiteit van de gegevens is een beperking.

De Transparantiemonitor

Het onderzoek naar de transparantie in de zorg maakt deel uit van het project Transparantiemonitor 2018-2022 van het Nivel. Dit meerjarige project richt zich op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. Dit deelrapport is onderdeel van het derde jaar van de Transparantiemonitor (2020-2021). Bij de nieuwsberichten rechts ziet u welke andere publicaties zijn verschenen binnen de Transparantiemonitor 2020-2021. Bij Dossier Transparantiemonitor vindt u al ons onderzoek binnen deze monitor bij elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.